สมุดนิเทศออนไลน์

47 thoughts on “สมุดนิเทศออนไลน์

 • สิงหาคม 25, 2020 at 2:58 am
  Permalink

  ดีค่ะ เป็นการนิเทศน์ที่มีระบบ

 • สิงหาคม 25, 2020 at 6:29 am
  Permalink

  จัดได้เป็นระบบดีค่ะ

  ขอบพระคุณคะคุณครู…By..ศน.ปุย….

 • สิงหาคม 25, 2020 at 6:48 am
  Permalink

  เป็นการดำเนินงานที่ดีมากสามารถเชื่อมโยงหรือประสานงานกันระหว่างหน่วยงานต้นสังกัดและโรงเรียนได้รวดเร็ว สะดวก และสามารถสอบถามข้อปัญหาแนวทางการแก้ปัญหาด้านการจัดการเรียนการสอนได้เป็นอย่างดีตลอดจนเป็นการสื่อสารที่ปลอดภัยในช่วงยุคสถานการณ์โควิด-19 ด้วยค่ะ

 • สิงหาคม 25, 2020 at 6:50 am
  Permalink

  ดีครับสามารถแลกเปลี่ยนเรียนรู้ได้อย่างหลากหลาย

 • สิงหาคม 25, 2020 at 6:50 am
  Permalink

  สะดวกดีค่ะ มีการแสดงข้อมูลที่หลากหลาย

 • สิงหาคม 25, 2020 at 7:01 am
  Permalink

  เป็นการนิเทศที่มีข้อมูลให้ตอบที่หลากหลาย มีระบบ และผู้ได้รับการนิเทศสามารถปรับการนิเทศมาใช้ในการทำงาน สามารถใช้เป็นข้อมูลและการดำเนินกิจกรรมต่างๆ ในการนิเทศครั้งต่อๆไปได้ค่ะ

 • สิงหาคม 25, 2020 at 7:10 am
  Permalink

  ดีมากค่ะ งานเป็นระบบ ทันต่อเหตุการณ์ดีค่ะ

 • สิงหาคม 25, 2020 at 7:22 am
  Permalink

  เป็นการนิเทศที่ดี มีการติดตาม ดูแล ให้คำปรึกษา ใกล้ชิด

 • สิงหาคม 25, 2020 at 7:27 am
  Permalink

  สะดวก รวดเร็ว ประหยัดเวลาทันเหตุการณ์คะ

 • สิงหาคม 25, 2020 at 7:48 am
  Permalink

  ดีมากค่ะเพราะเป็นแชร์ข้อมูลข่าวเกี่ยวกับการจัดกิจรรมการเรียน ข่าวสารความเคลื่อนไหวทางการศึกษา ทันต่อการเปลี่ยนแปลง
  .
  .
  ตอบกลับ คุณนางอนงค์. พิชัยพงค์ ขอบคุณค่ะ จะพัฒนาระบบต่อไปเรื่อยๆ เพื่อให้ใช้เป็นฐานในการพัฒนาการศึกษาต่อไปนะคะ ศน.ปุย

 • สิงหาคม 25, 2020 at 8:04 am
  Permalink

  การนิเทศออนไลน์ทำให้รู้ข้อมูลมากยิ่งขึ้นค่ะ

 • สิงหาคม 25, 2020 at 8:36 am
  Permalink

  สะดวก รวดเร็ว ผู้รับการนิเทศสามารถใช้ข้อมูลการนิเทศไปพัฒนาการจัดการเรียนรู้ในโรงเรียนได้ค่ะ

 • สิงหาคม 25, 2020 at 8:44 am
  Permalink

  นิเทศออนไลน์ทำให้รู้ข้อมูลรวดเร็วทันใจ

 • สิงหาคม 25, 2020 at 8:49 am
  Permalink

  สะดวกรวดเร็ว ทันต่อเหตุการณ์ ในช่วงสถาณการณ์โควิดคะ

 • สิงหาคม 25, 2020 at 9:06 am
  Permalink

  ทำให้รับรู้ข้อมูลข่าวสารได้รวดเร็ว ทันต่อเหตุการณ์ปัจจุบัน และสามารถใช้ข้อมูลการนิเทศไปพัฒนาการจัดการเรียนรู้ในโรงเรียนได้อีกด้วยค่ะ

 • สิงหาคม 25, 2020 at 9:24 am
  Permalink

  ทำให้รู้ข้อมูลทันต่อเหตุการณ์

 • สิงหาคม 25, 2020 at 9:28 am
  Permalink

  สะดวก ไว ไร้กระดาษ ได้ใจความ

 • สิงหาคม 25, 2020 at 9:29 am
  Permalink

  สะดวกรวดเร็วทันต่อเหตุการณ์

 • สิงหาคม 25, 2020 at 9:49 am
  Permalink

  ดีมากๆค่ะ สะดวกและรวดเร็วในการรับส่งข้อมูลต่างๆ

 • สิงหาคม 25, 2020 at 11:52 am
  Permalink

  ดีมากๆค่ะ สะดวก รวดเร็ว สามารถรับข่าวสารหรือข้อมูลต่างๆ ได้ทันต่อเหตุการณ์

 • สิงหาคม 25, 2020 at 12:56 pm
  Permalink

  การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ข้อมูลข่าวสารสะดวก รวดเร็ว และทันต่อเหตุการณ์

 • สิงหาคม 25, 2020 at 1:05 pm
  Permalink

  ง่ายตาอการเข้าถึงกับยุคแห่งเทคโนโลยีค่ะ

 • สิงหาคม 25, 2020 at 1:18 pm
  Permalink

  สามารถแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และกระจายข่าวสารความรู้ได้อย่างรวดเร็ว ตลอดจนแนะนำแหล่งเรียนรู้ที่เป็นประโยชน์ในการจัดกระบวนการเรียนรู้แก่สถานศึกษา สามารถสอบถาม และติดตามได้ง่าย

 • สิงหาคม 25, 2020 at 1:34 pm
  Permalink

  ชอบค่ะ เหมาะสมกับสถานการณ์ยุคนี้อย่างยิ่ง

 • สิงหาคม 25, 2020 at 1:42 pm
  Permalink

  ดีคะเป็นระบบเป็นขั้นตอนเหมาะสมกับสถานการณ์ในปัจจุบัน และไม่เบียดเบียนการสอนของครูและเวลาเรียนของนักเรียน

 • สิงหาคม 26, 2020 at 3:39 am
  Permalink

  เป็นเวปไซต์ที่มีเนื้อหาเป็นประโยชน์ ทันสมัยและสามารถนำมาใช้ได้จริง

 • สิงหาคม 26, 2020 at 3:40 am
  Permalink

  ดีมากเลยค่ะ มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ที่รวดเร็ว ทันเวลา และทันต่อการเปลี่ยนแปลง

 • สิงหาคม 26, 2020 at 4:33 am
  Permalink

  ดีมากจ้ะ

 • กันยายน 8, 2020 at 4:15 pm
  Permalink

  ท่าน ศน. ได้เสนอแนะ คุณครูเรื่องอะไรบ้างครับ จำนวนกี่คนครับ

  ได้เสนอแนะ การใช้สื่อนวัตกรรม ในเว็บไซต์ https://www.pilawanedu.com และการใช้สื่อออนไลน์ ในการช่วยจัดการเรียนการสอนของครู เทคนิคการจัดการเรียนการสอน และในสถานการณ์ COVID-19 ทำให้มีโอกาสได้ให้ข้อเสนอแนะแก่ครูมากยิ่งขึ้น ผ่านช่องทางออนไลน์ หลายแพลตฟอร์ม จำนวนแต่ละแพลตฟร์อม จำนวนประมาณ 3,000 คน โดยไม่จำกัดสังกัด คะ By…ศน.ปุย…

 • พฤศจิกายน 11, 2020 at 3:58 am
  Permalink

  เป็นกระบวนการดำเนินงานที่ดี
  สามารถสื่อสารและประสานงานกันระหว่างหน่วยงานต้นสังกัดกับโรงเรียนได้รวดเร็ว สะดวก
  และสามารถสอบถามข้อปัญหาแนวทางการแก้ปัญหาด้านการจัดการเรียนการสอนได้ตลอดเวลา และได้รับคำแนะนำเป็นอย่างดี
  เหมาะกับการสื่อสารในช่วงยุคสถานการณ์โควิด-19

 • มกราคม 7, 2021 at 9:31 am
  Permalink

  เหมาะสมดีครับเข้ากับสถานการณ์ เป็นการสื่อสารที่รวดเร็ว และเข้าถึงครูและบุคลากรทางการศึกษาได้อย่างหลากหลาย แต่มีข้อจำกัดบ้างในจุดที่สัญญาณอินเตอร์เน็ตไม่เสถียร ขอชื่นชมครับ

  ขอบพระคุณคะ…หากไม่มีสัญญาณอินเทอร์เน็ตสามารถดาวโหลด เก็บไว้แล้วนำไปสอนในชั้นเรียน และเนื้อหาวิชาที่ต้องการได้คะ..by..ศน.ปุย…

 • มกราคม 11, 2021 at 1:41 pm
  Permalink

  ตอนนี้มีระบบ สื่อการเรียนการสอน CAI แล้วนะคะ

 • มกราคม 18, 2021 at 4:38 am
  Permalink

  ดีครับมากเลยเป็นการนิเทศที่เข้าได้กับสถานการณ์ตอนนี้มากครับ จอชื่นชมท่าน ศน. จริงๆครับ

 • มกราคม 18, 2021 at 12:52 pm
  Permalink

  ดีมากเลยค่ะ มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ที่รวดเร็ว ทันเวลา และทันต่อการเปลี่ยนแปลง รู้ข้อมูลข่าวสารได้รวดเร็ว และสามารถใช้ข้อมูลการนิเทศไปพัฒนาการจัดการเรียนรู้ในโรงเรียนได้อีกด้วยค่ะ

 • มกราคม 18, 2021 at 1:41 pm
  Permalink

  เป็นการดำเนินงานที่ดีมาก เชื่อมโยงหลากหลายค้นหาแนวทางที่สามารถนำมาปรับใช้ได้สะดวกมากๆ ค่ะท่านศน.

 • มกราคม 18, 2021 at 2:08 pm
  Permalink

  เข้าใจง่ายดีครับ ใช้เวลาศึกษาไม่นาน สะดวกดีครับ ขอบคุณครับ

 • มกราคม 19, 2021 at 3:30 am
  Permalink

  ดีมากเลยค่ะ เข้าใจง่าย เป็นระบบดี และง่ายต่อการเข้าถึงค่ะ

 • มกราคม 19, 2021 at 5:01 am
  Permalink

  ดีมากๆเลยครับ อยู่ที่ไหนก็สามารถศึกษา และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ได้ พัฒนาต่อไปอย่าหยุดนะครับท่าน ศน. หาเวปไซต์เพื่อการเรียนยาก เพื่อช่วยกันพัฒนาการศึกษาให้ยั่งยืนและมีประสิทธิภาพครับ

 • มกราคม 19, 2021 at 5:09 am
  Permalink

  เป็นการนิเทศ ที่ช่วยให้ครูได้ความรู้ได้อย่างทันท่วงที สามารถนำไปประยุกต์ใช้ในการเรียนการสอน การจัดการศึกษา ได้ดี

 • มกราคม 20, 2021 at 2:29 am
  Permalink

  ดีมากครับ เป็นการนิเทศยุคใหม่ ที่สะดวกและรับรู้ข่าวสารได้รวดเร็ว

 • มกราคม 20, 2021 at 4:24 am
  Permalink

  ดีมากครับ ช่วยให้ครูและบุคลากรทางการศึกษาสามารถได้รับรู้ข้อมูลข่าวสารได้ทันท่วงที ทันต่อเวลา สะดวกรวดเร็วครับ

 • มกราคม 20, 2021 at 7:17 am
  Permalink

  ดีมากๆๆเลยค่ะ ได้รับความรู้เพิ่มมากขึ้นค่ะ

 • มกราคม 21, 2021 at 5:23 am
  Permalink

  ดีคะ…รวดเร็วทันเหตุการณ์และเป็นระบบ

 • มกราคม 22, 2021 at 11:06 am
  Permalink

  เป็นระบบนิเทศออนไลน์ที่เข้าดูแล้วได้รับความรู้และสะดวกรวดเร็วเข้าใจง่ายเหมาะแก่การใช้นิเทศในช่วงโควิดได้เป็นอย่างดี

 • กุมภาพันธ์ 8, 2021 at 7:00 am
  Permalink

  เป็นระบบการนิเทศออนไลน์ที่มีข้อมูลที่ให้ความรู้หลากหลาย มีระบบ ทันสมัย สามารถใช้เป็นข้อมูลและการดำเนินกิจกรรมต่างๆ ได้ค่ะ

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น